dilluns, 27 d’octubre de 2014

El tetris matemàtic

El text "Tetris" relaciona la idea del joc del tetris amb l'aprenentatge de les matemàtiques. Enrique Gracián, que és l'autor del text, ens fa entendre que l'objectiu del joc del tetris; anar col·locant peces geomètriques de manera que vagin encaixant i no quedin forats, és el mateix que el de les matemàtiques i el seu aprenentatge.

L'alumne va aprenent les matemàtiques i les idees bàsiques de les assignatures com a el tetris anem col·locant les peces de manera que vagin encaixant. Anar encaixant les peces al tetris és com anar aprenent i a la vegada (i molt important) entenent les idees bàsiques i els conceptes necessaris per seguir endavant amb l'assignatura.

Quan aquest procés no funciona ni avança correctament, l'alumne es comença a frustrar, i amb que tant sols no hagi après un concepte ja es comença a quedar enrrere i no torna mai a recuperar i a re-aprendre el que no havia entès. És aquest el moment en que es produeix el fenòmen tetris. El mateix passa al tetris quan no podem encaixar una peça pel tems o les situacions donades. Llavors és quan l'alumne es queda enrere en les matemàtiques i etiqueta l'assignatura com a una desagradable i complicada. Quan en realitat el problema no són les matemàtiques en concret, si no les dificultats que es van creant en el procés del seu aprenentatge. Quan un alumne des de la seva infantesa i estada a l'escola comença a presentar aquestes dificultats, mai arriba a assolir tots els objectius matemàtics. Fet que repercutirà a tots els objectius següents en un futur.

Finalment, ens fa veure que aquest "fracàs" costa de veure per part dels pares o professors dels alumnes, ja que molts cops es camufla i no es deixa veure fins que arriba el punt en que realment l'alumne no pot avançar.Opinió personal sobre la metodologia actual de l'ensenyament

La meva opinió no és molt concreta. Personalment penso que en les matemàtiques l'ensenyament ha de ser molt concret. En altres assignatures la informació es més fàcil d'assolir per la majoria dels alumnes, però justament en les matemàtiques és necessita un temps concret i unes certes comprobacions per si l'alumne realment ha assolit el seu objectiu o no.

Si em refereixo a la metodologia de l'ensenyament actual en general, la meva opinió tampoc és del tot concreta. He passat tota la etapa de l'ESO a un institut amb un mètode d'ensenyament diferent al de la resta d'instituts de Catalunya (gairebé), i tot i això, m'acabo decantant cap a el mètode típic o el que s'ha dut a terme tota la vida. Pot ser per alguns aspectes hi estic d'acord i pot ser per altres no. Però si ho poso en una balança, la del mètode actual i de tota la vida guanya.

Principalment, pel que ve després d'aquests quatre anys, per la preparació i la informació que s'ha d'assolir al final de l'etapa. També penso que l'alumne aprengui i assoleixi els objectius a assolir depèn moltíssim de la persona i l'ensenyament amb el que està estudiant. Poden concordar o no, i el problema és quan no concorden ni encaixen.

En conclusió, penso que encara no s'ha trobat o creat el sistema educatiu "perfecte" per a tothom, i no crec que mai sigui possible..


1 comentari: